Tjänster

Vi utför ett brett utbud bygg- och renoveringstjänster: tillbyggnader, ombyggnationer, renoveringar av kök och badrum och alla typ av elektrikerjobb, inklusive installation och service av solceller.

Billaddning

Allt fler går över till elbil för att gå för ett mer fossilfritt liv. Vi kan hjälpa dig att ta steget med vägledning som ger dig möjlighet att hitta en så optimal laddlösning som möjligt utifrån de behov och den kapacitet som finns i ditt hem

Vi installerar laddboxar för elbilar för bostäder och kommersiella fastigheter med fokus på hållbarhet, kvalitet och bekvämlighet. Laddboxarna integreras med solcellssystemet. Idag är det både enklare och mer prisvärt att installera laddboxar än förut.

Rådgivning

Vi gör en förstudie inför ett projektgenomförande inom el på konsultbasis. Du får chansen att utvärdera lösningen innan investering,  utan att knyta upp dig till en specifik leverantör. Här hjälper vi dig även att designa ditt tak för att solcellerna ska få maximal effektivitet.

Batterilagring

Vi erbjuder batterilagring för egna hem och fastigheter. På detta vis kan vi ge dig lägre avgifter och bättre möjligheter att kunna dela på det som finns tillgängligt på ett bättre vis. Dessutom kan vi få ström även när det inte finns på nätet, exempelvis vid ett strömavbrott.

billaddning solpaneler Stockholm

Framtidens el idag – installera solpaneler på din fastighet