Solpaneler Stockholm

Dra nytta av solens energi

Sänk dina elkostnader med solpaneler

Dra nytta av solen

Solen är en nästintill outtömlig energikälla som på bara ett par timmar förser jorden med lika mycket energi som alla människor tillsammans använder på ett år. Att hitta vägar för att utnyttja mer av den solenergi som finns tillgänglig är nödvändigt för att komma bort ifrån vårt beroende av kärnkraft och energi som produceras genom förbränning.

Vi installerar kompletta solpaneler i hela Stockholmsområdet. Vi installerar en anläggning som är optimal för just din byggnad och dina förutsättningar. Vår konsultation är alltid gratis!

Sänkta elkostnader med solpaneler i Stockholm

Att investera i solpaneler i sitt eget hus kan inte bara ge sänkta elkostnader utan du drar även ditt strå till stacken för att bygga en grönare framtid. De moderna solpaneler som finns på marknaden idag omvandlar hela 15-20% av den solenergi som träffar dem till elektrisk energi som kommer ditt hushåll till nytta.

Är din anläggning tillräckligt stor kan du sälja överskottet till det allmänna elnätet - vilket sänker dina kostnader ytterligare. Soliga dagar producerar du ofta ett överskott på dagen som du säljer till elbolaget till spotpris. Efter solnedgången eller under mulna dagar köper du tillbaka en del av elen för hushållets förbrukning. Elnätet fungerar som en ackumulator. Netto köper du normalt ingen el under sommaren.

En ytterligare pluspunkt är att din fastighet ökar i värde om du investerar i solpaneler. Att investera nu när låneräntorna är mycket låga är en utmärkt idé då elpriserna förväntas stiga de kommande åren. Har du då investerat i egna solceller har du en stor del av elförbrukningen på det torra.

Om du går i funderingarna kring att installera solpaneler på ditt hus i Stockholm ska du kontakta oss! Vi erbjuder totalentreprenad så att du får en solanläggning som är anpassad till ditt behov, passar på ditt hus och är rätt installerad. Vi levererar anläggningar för solenergi av högsta kvalitet.

Kontakta oss så kommer vi ut och tittar på din fastighet för att ge dig ett förslag på en passande anläggning och en gratis offert.

Solpaneler i Stockholm som totalentreprenad

När vi installerar solpaneler gör vi det som en totalentreprenad. Här går vi igenom processen steg för steg:

  • Analys. Vi inleder med att analyserar förutsättningarna för en optimal anläggning. Vi mäter takets lutning, väderstreck, skuggningar, takytor, beläggning och tittar även på den nuvarande elförbrukningen per månad.
  • Rekommendation. Vi projekterar därefter en solcellsanläggning som ska vara optimal för just dina förhållanden, med hänsyn till den nuvarande energiförbrukningen. I detta ingår även en ekonomisk kalkyl där vi visar på möjligheterna till besparingarna. Dessutom informerar vi om olika former av stöd och skatter.
  • Offert. När vi har diskuterat klart detta så erhåller du en offert på dina solpaneler. Där får du en översikt över totalkostnaden inklusive moms och eventuella ROT-avdrag.
  • Avtal. Ni får ett tryggt, tydligt och genomarbetat avtal med Hantverkarformuläret 14 (ett standardavtal) som grund.
  • Installation. Vi monterar dina solpaneler med fästanordningar som är anpassade efter takets beläggning och lutning. Panelerna kopplas ihop med varandra i en eller flera kabelslingor som sedan ansluts till en växelriktare. Denna monteras utomhus på fasaden eller på något annat lämpligt ställe. Därefter installerar närbolaget en ny mätare som mäter såväl in- som utgående ström.


Välj rätt solpaneler i Stockholm

Men, solpaneler i Sverige, funkar det? Så är det säkerligen ett flertal som tänker. För ett antal  år sedan stämde det att det var svårt att få ut valuta för pengarna med de ljusförhållanden som gäller i norden. Dagens solpaneler är som tur är effektivare och betalar sig definitivt under sin livstid.

Det viktigaste är att satsa på solpaneler av hög kvalitet och att välja rätt kapacitet. Under sommaren kan en mindre anläggning räcka till för hela husbehovet medan det under vintern kan behöva köpas in ström från det centrala elnätet. Under vintern är det främst få soltimmar, lågt stående sol och ev snötäckta paneler som kraftigt drar ned produktionen.

Med en större anläggning minskar behovet och du kan även sälja överskottet under den tid på året där du producerar mer än du själv behöver. De främsta frågorna är stor investering du är villig att göra från början samt vad som är möjligt att installera på ditt hus. Vi hjälper dig att räkna fram en lösning som passar både din bostad och din plånbok.


Sök bidrag

När du installerar solpaneler som producerar mer el än vad du själv behöver har du möjlighet att begära skatteavdrag för den el som säljs till ditt elbolag. Det är även en bra idé att kontakta olika elbolag för att se var du kan få bästa möjliga avtal. Ett flertal elbolag betalar idag samma pris för det elöverskott du producerar som för den el du själv köper av dem. Det gör att dina utgifter för el minskar rejält under sommarhalvåret och förblir oförändrade under vinterhalvåret.

Staten erbjuder ett stöd till solceller som du kan läsa mer om hos Energimyndigheten. Ansökningstiden för investeringsstödet kan dock vara lång. Ett alternativ kan vara att istället ansöka om ROT-avdrag för dina solceller. Här får du igen 30 procent av projektets arbetskostnad från staten (upp till maximalt 50 000 kronor per ägare i fastigheten). Regeringen har också föreslagit att solelsförsäljning skall bli momsfri upp till 30 000 kronor per år. Allt detta ökar alltså dina chanser att få tillbaka din investering snabbare.

Framtidens energi idag

Vi vet att solceller och andra förnyelsebara energikällor är framtiden. Inte bara elproduktionen för industrier och bostäder är planerade att gå över till miljövänliga källor - även transportsektorn håller på att förändras. Tänk dig att kunna tanka bilen från egenproducerat “bränsle” i form av el från solceller!

Hör av dig till oss idag så berättar vi mer om möjligheterna med egna solpaneler på din fastighet i Stockholm!

Framtidens el idag – installera solpaneler på din fastighet!