Montera solceller

Vi hjälper dig att montera solceller

Vi hjälper dig med alla steg till din nya solcellanläggning. Det är möjligt att montera solpaneler på så gott som alla typer av tak och våra skickliga montörer ser till att rätt typ av fästanordning monteras samt att taket givetvis blir tätt efteråt.

Våra elektriker ser till att anläggningen ansluts till elnätet på rätt sätt och i samarbete med din nätleverantör ser vi till att du får en ny elmätare som registrerar både utgående och ingående el i din fastighet.


Var ska mina solpaneler sitta?

Vi kommer ut och tittar på din fastighet för att avgöra bästa möjliga placering. I idealfallet har du ett hus där vi fritt kan placera solpaneler i direkt söderläge utan skymmande träd eller andra föremål som kan påverkar energiupptagningen. Det ger bästa möjliga energiproduktion på minst yta. Dock så blir energiupptagningen ojämn över dygnet.

Det kan istället vara en fördel att sätta hälften av solpanelerna i öster och hälften i väster för att få en jämnare upptagning, men för att uppnå samma energimängd totalt som med paneler i söderläge krävs en större yta. Tillsammans räknar vi fram vad som passar bäst hos dig.

15-20% av solinstrålningen, beroende på typ av solceller, omvandlas till elektrisk energi med de solceller som vi säljer. Uttryckt på ett annat sätt så ger detta en effekt på minst 150 watt per kvadratmeter en solig dag i Sverige (beroende på panelernas placering). På bara sju kvadratmeter yta kan du då producera runt 950 kilowattimmar per år.

Krävs det bygglov för att montera solceller?

I vissa kommuner i Stockholm krävs bygglov för att få installera solpaneler. Det är bland annat faktorer såsom placeringen av solcellerna, om de ligger platt mot taket eller vinklas, om de har en avvikande färg, huruvida solpanelerna avviker från områdets generella karaktär (t.ex i ett radhusområde där alla hus ser likadana ut) med mera som kan påverka beslutet.

Du måste även göra en ansökan till nätägaren i ditt område innan solpanelerna kan kopplas in till elnätet. Vi hjälper dig med att skriva ansökan så att alla uppgifter blir korrekt ifyllda.

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att få mer information om att installera solpaneler i Stockholm.

Framtidens el idag – installera solpaneler på din fastighet