Information om solpaneler

Mycket har hänt inom solpaneler

Solceller har funnits på den svenska marknaden ända sedan 1970-talet, men mycket har hänt sedan dess - framför allt när det gäller kapaciteten. Från att ha varit något som främst installerades på platser där man inte kunde få en fast anslutning till elnätet har det nu blivit vanligt att använda solpaneler för att komplettera den existerande elkopplingen och sänka sina egna elkostnader.

Allt fler ser solpaneler som en investering som kan användas för att spara på de egna driftskostnaderna och även tjäna en liten extrainkomst på sidan om.

Det är idag möljigt att sälja sitt överskott av el till elbolagen och staten främjar denna typ av initiativ som en del av målsättningen att inte längre vara beroende av fossila bränslen och kärnkraft i den svenska elproduktionen.

Lång livslängd

En anläggning kräver obetydligt underhåll eftersom det saknas rörliga delar och den är designad för en mycket lång livslängd. De förstklassiga paneler som vi marknadsför har garantier som garanterar att panelerna genererar mer än 80% av installerad effekt efter 25 - 30 år. När du väljer våra kvalitetsprodukter får du solpaneler som tål det svenska klimatet med dess stora temperaturskillnader.

solpaneler Stockholm

Sälj överskottet

I normalfallet bygger vi solcellsanläggningar som täcker villataket med så mycket paneler som möjligt utan att låta dem skuggas av skorsten eller annat. Detta leder till att man kan försörja huset med el under vår, sommar & höst. Givetvis kan anläggningen göras större om man önskar producera ett överskott genom att utnyttja andra takytor såsom garage, förrådsbyggnader och liknande. Överskottet matas ut i det allmänna elnätet och kan då säljas till ditt elbolag. Vid installationen kopplas en mätare till som ser till att elen blir rätt uppmätt så att du får rätt betalt.

Om du väljer till batteripaket för lagring och användning av el under natten kan du minska ditt beroende av att köpa el från din elleverantör. Från den 15 november 2016 är det möjligt att söka bidrag för installation av system för lagring av egenproducerad solenergi och andra förnybara energikällor.

Bidraget är tänkt att främja anläggningar för produktion av förnybar el som är anslutna till det allmänna elnätet och som samtidigt bidrar till att elenergi lagras för att användas vid ett senare tillfälle. Resultatet blir att andelen egenproducerad elenergi som används i en fastighet ökar då den lagras direkt i den egna fastigheten. Bidraget uppgår till maximalt 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst en summa om 50 000 kronor.

Är du nyfiken på att installera solpaneler i din bostad i Stockholm? Kontakta oss nu för att få mer information och en gratis offert.

Framtidens el idag – installera solpaneler på din fastighet